UTEKLASSEROM

OM

GRUPPER

BLOGG

KONTAKT

Om Uteklasserom

Hva er Uteklasserom?

Klosterøya

Uteklasserommet er et Kunstprosjekt, som gjennomføres av Elin T. Sørensen og GrowLab og elever ved Skien videregående skole. Kunstprosjektet jobbes med i to hele skoledager, 3. – 4. oktober 2018.

Målet med prosjektet er å lage forslag til et uteklasserom ved Skien vgs på Klosterøya, «Klosterhavna Park.» Dette klasserommet skal ikke bare være for elever ved Skien vgs, men også alle andre. Forslaget skal vise hvordan elevene tenker at uteklasserommet skal se ut, hvilke funksjoner det skal ha, hva som skal skje der og hvordan historie og informasjon skal formidles til publikum. I uteklasserommet skal det kunne foregå skoleaktiviteter, samtidig som det kan bli brukt i friminuttene til elevene. ”Klosterhavna park” er et offentlig rom, og kommer derfor også til å bli brukt av Skiens befolkning. Derfor må man gjøre parken slik at den kan vekke interesse hos andre som ikke er elever. Det er ønskelig å lage en turistattraksjon som handler om Klosterøyas historie.

Prosjektet begynte allerede i 2017, da kom folkene fra GrowLab i kontakt med Kåre Høyer, som er lærer ved Skien vgs. De satte seg ned og diskuterte, og fant ut av at dette kunne være et flott tverrfaglig prosjekt for elevene på Skien vgs, som er hovedmålgruppen for prosjektet. Dermed startet andre klasse på forskerlinja i 2017 å jobbe videre på grunnarbeidet GrowLab hadde startet med. Nå omtrent et år senere, blir prosjektet virkelig tatt tak i, og elever på Skien vgs skal komme med ideer og modeller som viser hvordan uteklasserommet kan bli. Deretter skal kunstnerne velge de beste forslagene og gjennomføre dem.

Personer i starten av prosjektet

Kåre Høyer

Kåre

Kåre Høyer er en av lærerne ved Skien videregående skole, som er med å lage dette til et kunstprosjekt for elvene. Han synes det mange spennende aspekter ved dette prosjektet. Et viktig aspekt ved oppgaven er at den spenner seg over i flere fag, slik at det blir en tverrfaglig oppgave. Man må bruke masse kunnskap fra ulike fag, og sette det sammen. Et annet viktig aspekt er at elever som ikke har jobbet sammen før, får mulighet til samarbeid. Her får elever fra 1.klasse på IT-linja jobbe sammen med 2. klasse på forskerlinja. Grunnen til at han ville gi dette prosjektet til elvene, er at det er et godt grunnlag for læring. Det er som sagt et ypperlig tverrfaglig læringsprosjekt, som elevene igjen kan bruke og lære i når det blir et uteklasserom. Uteklasserommet gir mulighet til å videre bygges innholdsmessig, slik at det blir et sted folk reiser for å være, og å lære historie