UTEKLASSEROM

OM

GRUPPER

BLOGG

KONTAKT

Blogg

Gruppe 1: Redaktører og IT-ansvarlige

04.10.2018

Gruppe 1 blogginlegg

Lage en nettside!

Gruppe 1 fikk i oppgave å være redaktører for nettsiden til skoleklasserommet. Jobben gikk ut på å både opprette nettsiden, og sørge for at informasjon om prosjektet legges ut. Gruppa gikk rundt til alle de andre gruppene for å intervjue dem. Gjennom samtaler med elevene, fikk redaktørene innblikk i arbeidsprosessen, meningene deres om prosjektet, og ideene deres. Dette blir lagt ut på uteklasserommet sin nettside, som en dokumentasjon av arbeidet og prosessene. Slik at folk som besøker «Klosterhavna Park» kan se hvordan det ble til den parken den kommer til å bli.

Gruppe 2: Tømmer

04.10.2018

Gruppe 2 blogginlegg

Lekter!

Gruppe 2 synes det er interessant med et slikt kreativt kunstprosjekt. Her mener de at en lekter er nøkkelen til at mange vil besøke uteklasserommet. Denne lekteren vil fungere som et klasserom. De vil også gjerne ha sitteplasser for besøkerne, og tavler med informasjon. Ettersom denne gruppa har tømmer som tema, vil de gjerne bruke dette i uteklasserommet. Det kan være blant annet ved å lage benker og små hytter av tre.

Gruppe 3: Landskap

04.10.2018

Gruppe 3 blogginlegg

Lærerikt for alle!

Denne gruppa mener det er viktig at uteklasserommet blir et lærerikt sted for både elever og andre. Det skal også være et det hvor besøkerne kan slappe av, og nyte utsikten mot vassdraget. De tenker at det kan bli litt kjedelig å bare lese teksten fra en tavle. For at folk skal kunne lære om historien tenker de heller å ha digitale tavler med animasjoner. Ved å få teksten lest opp på ulike språk, vil det være tilpasset alle med ulike språk.

Gruppe 4: Folk

04.10.2018

Blogg inlegg

Aktiviteter med teknologi!

For at uteklasserommet skal bli interessant og brukt av mange, burde det ha aktiviteter. Disse aktivitetene skal være tilpasset både voksne og barn. Det burde være et tursted med mye sitteplasser, hvor også barna kan få leke på området og i hinderløyper. De vil også gjerne bruke ulike modeller og tavler for at besøkende kan lære om historien til området.

Gruppe 5: Teknologi i fortiden (1878)

04.10.2018

Gruppe 5 blogginlegg

Lærerike oppgaver for besøkere!

For å tiltrekke folk til parken synes de det er viktig med noe nytt og spennende. Det er stor enighet om at tavler med mye tekst kan svekke noe av interessen. De vil derfor gjerne ha lærerike, praktiske oppgaver som folk kan gjøre når de er der. Deres ide er da å få til et spill, slik at man kan lære noe, samtidig som man har det gøy. Kult design kan også være viktig for å vekke oppmerksomhet og interesse.

Gruppe 6: Vann

04.10.2018

Gruppe 6 blogginlegg

Vannvittig!

Gruppe 6 synes det var viktig at utklasserommet måtte være annerledes enn et vanlig klasserom. Denne gruppen hadde om tømmer, og viktige stikkord når det gjelder historien knyttet til det er: Tømmerfløting, vannkraft og brynestein. For å få frem dette ville de lage pulter og krakker i tømmer. Noen ting som var viktig i deres forslag var at det burde være interessant å se på, og at det burde skille seg ut fra ting vi allerede har. «Når folk går forbi skal de tenke: hva er det der for noe? For å så gå for å så gå nærmere å kikke.» De mente også at informasjon og design skulle være likeverdige for å gjøre parken så interessant som mulig.

Gruppe 7: Folk

04.10.2018

Gruppe 7 blogginlegg

Lærerike oppgaver for besøkere!

Gruppe 7 hadde mange ideer og tenkte at ting som plakater, stor Ipad med informasjon, lekeplass med geologi tema og modeller av forhistoriske dyr kan være ting som er interessant å ha med. De likte kunstprosjektet godt fordi de kunne finne ut kreative løsninger på problemene de møter, fremfor å ha vanlig tavleundervisning. I tillegg til dette mente de at uteklasserommet måtte være en blanding av godt design og nyttig informasjon.

Gruppe 8: Teknologi

04.10.2018

Gruppe 8 blogginlegg

Lærerike oppgaver for besøkere!

Gruppe 8 tenker at uteklasserommet må være noe som inkluderer både eldre og yngre personer. De mente også at det burde være interaktivt for å gjøre det hele mer attraktivt. Gruppa tenkte det var viktig at det skulle være enkelt framstilt, slik at det passer for alle. Her var det viktig at det skulle være en blanding av noe morsomt, men også faglig interessant. De mente også at det måtte fange oppmerksomheten til de menneskene som kommer, med blant annet kunst, teknologi og maskiner. De hadde teknologi som tema og det viktigste punktet i historien knyttet til deres tema var opprettelsen av papirfabrikken og selve utviklingen av klosterøya med alle de nye IT-selskapene. I deres forslag vil de få fram et historisk perspektiv fra datidens og nåtidens teknologi.